TOP

Innkalling til årsmøte i VVK

Årsmøte i VVK avholdes 29.01.2012, før øvelsen på
Blomhaug skole kl. 16 00. Øvelse fra kl. 17. 00 som vanlig.
(Pizza blir servert)

Forslag til saker må være meldt til Tore Erling Pladsen
innen den 22.01.12.

Saksliste for årsmøte i VVK 29.01.2012

1. Konstituering.
2. Godkjenning av årsmeldingen.
3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap.
4. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer.
5. Budsjett.
6. Valg.

Comments are closed.