TOP

Korpsvenner som ønsker å delta på festivalen

Det er også mulighet til å delta på festivalen for deltakere som ikke er medlem i korps?Så lenge det er plass..Frist 1. JUNI

Billett må da innbetales til

Vardal veterankorps kontonr

2050  25 23725

Fredag: Irsk aften m/ Bkack velvet

Og Ungdomskorpset » musikklaget Ustemt underholder. Spekematbufe

Lørdag: undeholdningskonserter av korps. God dansemusikk av Memories

450kr inkl mat       200kr u/ mat

pr kveld?PS! Merk innbetaling med navn?

 

Comments are closed.